Styrelsen på inspirationsdag

augusti 28, 2022 17:08:59 Lennart Johansson
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap bjöd in till inspirationsdag i Lidköping. Nästan hela vår styrelse deltog.

Avsikten var att kraftsamla inför en omstart ”efter” pandemin. Vi bjöds på två intressanta föreläsningar. Efter inledning av ordförande Roland Gustavsson fortsatte Anders Albertsson, distriktschef RF/SISU. Hans anförande hette ”Min framtidsvision om idrotten och idrottshistorien”. Därefter följde Lena Gustavsson som är ordförande i Västergötlands Hembygdsförbund. ”Hembygdsrörelsen förr, nu och i framtiden – Samverkan/samarbete med andra” var rubriken på hennes presentation. Efter lunch föjde diskussion och erfarenhetsutbyte kring hur vi möter framtiden.  En heldag med ung 60 deltagare från 17 av distriktets 19 sällskap (med reservation för ”hörselfel”) Vi höll till i gamla Sockerbruket – häftig byggnad som ni kan se nedan.

 

   Tidigare  WI-tidningar