Styrelse och övriga förtroendevalda

Styrelse 2022:
Från  vänster framifrån:
Håkan Kannius, Jan Johansson, Lennart Johansson, Lars-Åke Alterby, Bo Melkersson,
Kjell Torné, Kjell Josefsson, Birger Johansson och Christer Kjellén

Ulricehamns IHS styrelse

Håkan Kannius           hakan.kannius@gmail.com                      0707-753112       Ordförande

Bo Melkersson            bomelker48@gmail.com                            0761-308767     Sekreterare

Kjell Josefsson            kjell.c.josefsson@gmail.com                     0705-601556     Kassör

Lennart Johansson     lennart.johansson.harna@gmail.com    0708-775586     V. ordf

Lars-Åke Alterby        lars-ake.alterby@hotmail.com                 0705-313390     Ledamot

Christer Kjellén           c.kjellen@hotmail.com                              0760-191124      Ledamot

Birger Johansson        nj.birger.johansson@gmail.com              0704-957565      Ledamot

Kjell Torné                   thorne.kjell@telia.com                                0730-299870      Suppleant

Jan Johansson             janne@hopagarden.com                           0730-704406       Suppleant