Årsmötet 2021 genomfört

augusti 28, 2022 17:08:35 Lennart Johansson
På första dagen efter att Coronarestriktionerna släpps passade vi på att genomföra vårt årsmöte.

Att vi lyckades träffa just den dagen var naturligtvis en tillfällighet men lyckosamt så till vida att hela trettitalet medlemmar hade hörsammat kallelsen. Årsmöte på hösten hör ju inte till vanligheterna men så fick det bli i år.

Förhandlingarna flöt på i sedvanligt ordning under Håkans ledning.

Verksamhetsberättelsen var inte diger av förklarliga skäl: Inga cafémöten kunde genomföras. Under året har vår lokal möblerats och börjat fyllas med ”historia”. Ekonomin förbättrades under året då utgifterna varit små.

Vad valen beträffar skedde några förändringar. Lars-Erik Göthager hade avböjt omval (uppvaktades med blombukett) och i hans ställe invaldes Birger Johansson i styrelsen. En styrelsesuppleantplats blev vakant. Som ny i valberedningen invaldes Willy Pettersson.

Sedvanligt kaffe med fralla serverades och i vanlig ordning fanns mycket att avhandla vid de olika borden (dock placerade på coronaavstånd)

Mellan förhandling och kaffe hade Bengt Johansson från Mölndal ordet. Som du kan läsa på annan plats här på hemsidan så har han och broder Jan funderingar på att skriva en bok om idrottsprofiler i Ulrcehmans kommun.

 

   Tidigare  WI-tidningar