Årsmöte 2021

augusti 28, 2022 17:08:17 Lennart Johansson

Hej alla medlemmar i UIHS!

Så här i början på juni upplever vi att man kan börja se ljuset i tunneln.

Allt fler av oss blir vaccinerade och restriktionerna förändras så att fler kan mötas.

På vårt senaste styrelsemöte diskuterade vi om det vore möjligt att kalla till ett mycket försenat årsmöte. Vi beslutade om att försöka att genomföra detta i början av september.

Vi föreslår den 7/9 kl 18.00. Eftersom vi i dagsläget inte vet vilka restriktioner som kommer att gälla, får vi återkomma med definitiv kallelse senare.

 

   Tidigare  WI-tidningar